Reģionālās ceļu policijas nodaļas beidzot saņēma solītos lāzera ātruma mērītājus ar daiļrunīgo
Региональные управления ГАИ наконец получили обещанные лазерные измерители скорости с красноречивым